Prezydium
Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN
kadencja 2015-2018

(Presiding committe of the Committee of Oriental Studies
of the Polish Academy of Sciences

in the term 2015-2018)

Przewodniczący/Chairman
prof. zw. dr hab. Marek MEJOR

(Uniwersytet Warszawski)

Zastępcy Przewodniczącego/Vice-Chairmans:
1. prof. zw. dr hab. Marek DZIEKAN
    (Uniwersytet Łódzki)
2. prof. dr hab. Jolanta SIERAKOWSKA-DYNDO

    (Uniwersytet Warszawski)

członkowie/members:
1. prof. zw. dr hab. Ewa SIEMIENIEC-GOŁAŚ
    (Uniwersytet Jagielloński)
2. prof. dr hab. Lidia SUDYKA
    (Uniwersytet Jagielloński)
3. prof. dr hab. Piotr TARACHA

    (Uniwersytet Warszawski)

sekretarz naukowy/scientific secretary
dr hab. Agata BAREJA-STARZYŃSKA (specj.)

(Uniwersytet Warszawski)

 

Prezydium
Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN
kadencja 2011-2014

(Presiding committee of the Committee of Oriental Studies
of the Polish Academy of Sciences
in the term 2011-2014)
 
Przewodniczący/Chairman
prof. zw. dr hab. Marek MEJOR
(Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Zastępcy Przewodniczącego/Vice-Chairman:
1. prof. zw. dr hab. Marek DZIEKAN
    (Uniwersytet Łódzki)
2. prof. zw. dr hab. Henryk JANKOWSKI
    (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

członkowie/members:
1. ks. prof. zw. dr hab. Krzysztof KOŚCIELNIAK
    (Uniwersytet Jagielloński, Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie)
2. prof. zw. dr hab. Barbara MICHALAK-PIKULSKA
    (Uniwersytet Jagielloński)
3. prof. dr hab. Piotr TARACHA

    (Uniwersytet Warszawski)

sekretarz naukowy/scientific secretary
dr Agata BAREJA-STARZYŃSKA (specj.)

(Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

 

Prezydium
Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN
kadencja 2007-2010
(Presiding committee of the Committee of Oriental Studies
of the Polish Academy of Sciences
in the term 2007-2010)

Przewodniczący/Chairman
prof. zw. dr hab. Marek MEJOR
(Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Zastępcy Przewodniczącego/Vice-Chairman:
1. dr hab. Romuald HUSZCZA, prof. UW i UJ
    (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński)
2. prof. zw. dr hab. Andrzej ZABORSKI
    (Uniwersytet Jagielloński)

członkowie/members:
1. prof. zw. dr hab. Marek M. DZIEKAN
    (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski)
2. prof. zw. dr hab. Jerzy HAUZIŃSKI
    (Akademia Pomorska w Słupsku)
3. prof. zw. dr hab. Alfred F. MAJEWICZ
    (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

sekretarz naukowy/scientific secretary
dr Agata BAREJA-STARZYŃSKA
(Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)


Prezydium
Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN
kadencja 2003-2006
(Presiding committee of the Committee of Oriental Studies
of the Polish Academy of Sciences
in the term 2003-2006)

Przewodniczący/Chairman
prof. zw. dr hab. Mieczysław KÜNSTLER
(Uniwersytet Warszawski)

Zastępcy przewodniczącego/Vice-Chairman:
1. prof. zw. dr hab. Jerzy HAUZIŃSKI
    (Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Słupsk)
2. prof. zw. dr hab. Alfred F. MAJEWICZ
    (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

członkowie/members:
1. prof. zw. dr hab. Hassan Ali JAMSHEER
    (Uniwersytet Łódzki)
2. prof. dr hab. Anna KRASNOWOLSKA
    (Uniwersytet Jagielloński)

sekretarz naukowy/scientific secretary
dr Małgorzata RELIGA (rezygn. X.2006)
(Uniwersytet Warszawski)